Ratkaisukeskeinen lyhytterapia  |  Sielunhoitoterapia

Palvelut


Terapeuttina minulla on valmiudet auttaa sinua löytämään uusi suunta elämällesi tulevaisuussuuntautuneen ratkaisukeskeisen lyhytterapian viitekehyksen keinoin. Tämän lisäksi olen suorittanut tetapeuttisen sielunhoidon koulutuksen. Sielunhoitoterapia on terapiatyötä, joka pohjautuu kristilliseen ihmiskäsitykseen ja sielunhoitoterapiassa yhdistyy niin psykologinen kuin hengellinenkin näkökulma. Terapioihini voit tulla sellaisena kuin olet, ilman lähettävää tahoa. 


Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on nykyisyyteen ja tulevaisuuteen suuntautunutta asiakaslähtöistä terapiaa, jonka avulla tavoitellaan uusien näkökulmien ja toimintamallien löytämistä sekä toiveikkuuden lisääntymistä elämässä. Terapiatyöskentelyssä asiakas määrittelee itse omat muutostoiveensa, joita tavoitellaan jo olemassa olevia voimavaroja hyödyntäen. Tapaamisissa terapeutti on suhteessa asiakkaaseen tasavertainen rinnalla kulkija, joka toimii asiakkaan tukena asiakkaan voimavaroja tiedostaen. Ratkaisukeskeinen terapia lähtee ajatuksesta, jossa itse ongelma sisältää jo muutostoiveen. Tiedostamalla ongelmansa asiakas on tullut ottaneeksi jo askeleita kohti muutosta ja tässä muutoksessa voi terapeutti toimia asiakkaan tukena. 

Tapaamisten määrä vaihtelee asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Toisinaan yksikin tapaaminen riittää. Työskentely on tavoitteellista ja asiakkaan omia toiveita kunnioittavaa. Tavoitetta kohden kuljetaan konkreettisin välitavoittein. Millaisin askelin sinä haluat kulkea kohti tulevaisuuttasi?

Sielunhoitoterapia

Sielunhoitoterapia on hyvä vaihtoehto silloin, kun haluat prosessoida elämäsi ongelmia pidemmällä aikavälillä saman ihmisen kanssa ja kun ongelmasi eivät vaadi psykoterapiatasoista käsittelyä. Terapiassa voidaan käsitellä myös uskon asioita kristillisestä viitekehyksestä käsin. Terapian tavoitteena on etsiä sellaisia henkisen ja hengellisen kasvun mahdollisuuksia, jotka ovat myös asiakkaan omien toiveiden suuntaisia. Sielunhoitoterapiassa lähtökohtana on, että olemme Jumalan luomina mittaamattoman arvokkaita - siksi että olemme. Ihmisarvo on itseisarvo, jota kukaan ei voi menettää, koska se perustuu Jumalan tekoon eikä meihin ihmisiin. Terapia on ammatillista terapiatyötä, jossa asiakasta pyritään auttamaan kokonaisvaltaisesti yksityisyyttä ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. 

Vaikka tapaamisten määrä vaihteleekin asiakkaan toiveiden mukaan työskentely on prosessiluontoista ja pitkäkestoisempaa. Asiakasta pyritään tapaamaan useampia kertoja kiireettömässä ja levollisessa ilmapiirissä. Sielunhoitoterapia on tarkoitettu kenelle tahansa, joka haluaa käsitellä asioitaan turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Kaipaatko elämääsi rinnalla kulkijaa, joka ymmärtää fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tarpeidesi lisäksi hengellisyyttäsi?

Terapiaa Porissa

Rauhallinen ja viihtyisä vastaanottotilani sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä Porin keskustasta Tuorsniemen maalaismaisemassa. Tapaamiset voidaan sopia myös etätapaamisina nykytekniikkaa hyväksi käyttäen. Ajan vastaanotolle voit varata joko puhelimitse tai sähköpostitse. Liikkuvan työni vuoksi en aina voi vastata puhelimeen. Jättämällä soittopyynnön viestillä tai sähköpostilla otan yhteyttä sinuun heti vapauduttuani. Tarkemmat ohjeet vastaanotolleni saat ajanvarauksen yhteydessä. Vastaanotolleni pääset ilman lääkärin lähetettä. 


Tarjoamilleni terapioille ei ole mahdollista hakea KELA:n tukea.